Niebieskie Pudełko Małe dziecko Dobre rady Jak zatrudnić nianię do dziecka?

Jak zatrudnić nianię do dziecka?

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat:

* Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia

* Umowa uaktywnijąca jest zawierana w formie pisemnej między nianią, a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

* Umowa uaktywniająca określa w szczególności:

– strony umowy,

– cel i przedmiot umowy,

– czas i miejsce sprawowania opieki,

– liczbę dzieci powierzonych opiece,

– obowiązki niani,

– wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,

– czas, na jaki umowa została zawarta,

– warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy,

* Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:

1. ZUS – od podstawy stanowiącaj kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1500 zł brutto,

2. Rodzic – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia, czyli jeśli niania zarabia 2000 zł brutto to rodzic odprowadza składki od kwoty 500 zł brutto.

* Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

* ZUS opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

– niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

– rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność,

– dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna,

* W przypadku utraty pracy przez rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, składki opłaca się przez okres trzech miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.

 Zatrudnienie niani to kolejna proponowana „instytucja” przez MPiPS.

Sprawdź również informacje na temat żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna.

Twoje korzyści z rejestracji

  • Udział w Niebieskim Konkursie
  • Darmowe e-booki
  • Darmowe szkolenia online
  • Newsletter z poradami na 34 tygodnie ciąży i 12 miesięcy życia dziecka
  • Oferty i zniżki dopasowane do Ciebie
  • Wymiana doświadczeń na Forum
ZAREJESTRUJ SIĘ

Zobacz również

Skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Forum

Forum

Pakiety

Pakiety

Placówki