Strona główna » 8 faktów o klubach dziecięcych

8 faktów o klubach dziecięcych

Zastanawiałaś się co dalej? Twoje dziecko z różnych przyczyn nie “załapało” się do żłobka, a opiekunka to zbyt duży wydatek. Alternatywą dla żłobków (publicznych i prywatnych) są klubiki dziecięce. Warto jednak wiedzieć jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma formami opieki nad małymi dziećmi.

Klub dziecięcy ma on za zadanie spełniać te same funkcje co żłobek. Różnicą między żłobkiem, a klubem dziecięcym jest czas przebywania dzieci. W klubiku jest on krótszy. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dziecko ma zapewniona opiekę, spędza czas na zabawie, ale jednocześnie uczy się i doświadcza rozmaitości.
 

W oparciu o MPiPS postanowiliśmy sprawdzić różnice w różnych formach opieki nad małymi dziećmi.

Prezentujemy 8 pytań do…

1) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Przede wszystkim należy sprawdzić czy w Twojej gminie, lub sąsiadującej funkcjonuje gminny klubik dziecięcy.

Jeśli tak: koniecznie sprawdź terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jest To niezwykle ważne, aby nie przegapić terminu!

Jeśli nie: należy zgłosić w gminie chęć/zapotrzebowanie na tego typu instytucję. Zmobilizuj również innych rodziców będących w podobnej sytuacji.

2) W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

W klubiku dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Można odstąpić od tego jedynie w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3) Jak długo dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

I tu pojawia się największa różnica pomiędzy klubem dla dzieci a żłobkiem. Jest to różnica maksymalnie 5 godzin. Otóż w klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców. Przypomnijmy, że w żłobku maksymalna ilość godzin to 10.

4) Ile kosztuje klub dziecięcy?

Rodzice mają obowiązek pokrywać opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący klubik. W placówkach publicznych (tworzonych przez gminy) wysokość opłat ustala rada gminy na drodze uchwały. Znajduje się ona na stronie internetowej BIP gminy, lub na tablicy ogłoszeń. Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w klubiku (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie mogą być mniejsze (co powinno zostać określone w statucie klubu dziecięcego).

5) Kto opiekuje się dziećmi w klubie dziecięcym?

W klubie dziecięcym może pracować opiekun, pielęgniarka i położna z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Dodatkowo, pracownikom klubu mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

6) Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę klubie dziecięcym?

Na jednego opiekuna przypada ośmioro dzieci. Natomiast gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki, które nie ukończyło pierwszego roku życia wtedy na jednego opiekuna przypada pięcioro dzieci.

7) Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w klubie dziecięcym?

Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem. Dodatkowo rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie.

8) Na co zwrócić uwagę przy wyborze klubu dziecięcego?

Wyróżniamy dwa rodzaje klubów dziecięcych:
* publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy),
* prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne).

Mimo podziału we wszystkich obowiązują takie same normy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że klub dziecięcy spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w klubie dziecięcycm i kwalifikacji personelu.

Twoje korzyści z rejestracji

  • Kody rabatowe na ubranka dla dzieci wysyłane na Twój e-mail
  • SMS ze zniżkami do sklepów z zabawkami
  • Zaproszenia do darmowych szkoleń online z nagrodami
  • Udział w społeczności Mam na forum
  • Darmowy newsletter z poradami dla młodych mam i kobiet w ciąży
  • Bezpłatny e-magazyn Niebieskie Pudełko
  • Podcasty tematyczne, infografiki oraz webinaria do pobrania
  • Bezpłatne poradniki do pobrania w PDF
  • Konkursy z nagrodami
  • Udział w Niebieskim Konkursie
ZAREJESTRUJ SIĘ

Zobacz również

Skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Forum

Forum
Advertisement

Pakiety

Pakiety

Placówki