Niebieskie Pudełko Lifestyle Lifestyle Prawo, praca i zasiłki Urlop macierzyński i rodzicielski bez tajemnic

Urlop macierzyński i rodzicielski bez tajemnic

Urlop macierzyński i rodzicielski

Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo upieczoną mamą, czy też z radością oczekujesz na pojawienie się na świecie swojego maluszka, wiemy, że masz wystarczająco dużo spraw na głowie. Opieka nad dzieckiem i przygotowanie się na jego przyjście zajmuje dużo czasu i wymaga Twojej energii. Chcemy, żebyś poświęciła ją na to, co najważniejsze, ale przy tym nie zapomniała, że w związku z narodzinami dziecka przysługuje Ci wiele praw i świadczeń, o których warto wiedzieć. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie obszerny przewodnik po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Nie zapomnieliśmy także o Twoim partnerze, dlatego w przewodniku zawarliśmy także informacje dotyczące urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, którym możecie się podzielić. Dla Twojej wygody wzięliśmy pod uwagę różne formy zatrudnienia i inne sytuacje życiowe, abyś mogła znaleźć wszystko szybko, sprawnie i w jednym miejscu. Przyjemnej lektury!

JEŻELI PRACUJESZ NA ETACIE:

JAK WYGLĄDA URLOP MACIERZYŃSKI?

Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Przy porodzie mnogim wymiar ten zwiększa się i wynosi od 31 tygodni jeżeli urodziłaś bliźnięta, do 37 tygodni w przypadku pięcioraczków i większej ilości dzieci.

Masz możliwość przedłużenia podstawowego wymiaru urlopu o dodatkowe 6 tygodni, bezpośrednio po urlopie podstawowym jeżeli urodziłaś jedno dziecko lub 8 tygodni jeżeli urodziłaś dwoje lub więcej dzieci. Jak przedłużyć urlop? Złóż pracodawcy pisemny wniosek nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu dodatkowego. Twój pracodawca nie ma prawa takiego wniosku odrzucić.

Biorąc pod uwagę stronę finansową, przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego (czyli zarówno podstawowego jak i dodatkowego) przysługuje Ci zasiłek macierzyński w wysokości 100% Twojego wynagrodzenia.

Kiedy możesz przejść na urlop macierzyński? Jest to możliwe nawet jeszcze przed porodem, a konkretnie w okresie do 6 tygodni przed terminem rozwiązania. Czas urlopu macierzyńskiego wykorzystany przed porodem skraca przysługujący Ci wymiar urlopu po porodzie. Nie ma to związku ze zwolnieniem lekarskim, które może wystawić Ci prowadzący ciążę lekarz ginekolog lub też lekarz pierwszego kontaktu (jeżeli zachorujesz np. na grypę).

Pamiętaj, że Twój partner może wziąć część urlopu macierzyńskiego za Ciebie, o ile także jest zatrudniony na umowę o pracę. Jak to wygląda od strony prawnej? Pierwsze 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego jest to tak zwany urlop obowiązkowy i może go wykorzystać jedynie matka. Twój partner może zamiast Ciebie wykorzystać kolejne 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a także okres urlopu dodatkowego. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może korzystać w danym czasie tylko jedno z Was.

JAK WYGLĄDA URLOP OJCOWSKI?

Jeżeli Twój partner również jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może Cię odciążyć w opiece nad dzieckiem, ponieważ ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. W tym przypadku dwa tygodnie to okres 14 dni liczonych łącznie z sobotą, niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy (co oznacza, że nie jest to równoznaczne z 14 dniami roboczymi). Urlop ojcowski można wykorzystać do momentu ukończenia przez Wasze maleństwo 1. roku życia. Uwaga: urlopu ojcowskiego partner nie może przekazać Tobie, a więc niewykorzystany urlop ojcowski przepada.

Jesteś ciekawa, co z aspektem finansowym takiego rozwiązania? Za ten okres w miejsce pensji Twój partner dostanie zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia.

Jakich formalności należy dopełnić? Przypomnij partnerowi, że jeżeli zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi złożyć wniosek najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Wniosek nie ma prawa zostać rozpatrzony negatywnie – pracodawca nie może odmówić mężczyźnie urlopu ojcowskiego.

CO Z URLOPEM MACIERZYŃSKIM W PRZYPADKU ADOPTOWANIA DZIECKA?

W przypadku dzieci adoptowanych urlop macierzyński możesz wykorzystać nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (adopcję) dziecka oraz nie dłużej niż do chwili ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – wówczas urlop możesz wykorzystać do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia.

NA CZYM POLEGA URLOP RODZICIELSKI?

Urlop rodzicielski trwa do 26 tygodni i masz do niego prawo bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego nie zmienia się w zależności od liczby urodzonych dzieci. Przysługuje on na tych samych zasadach zarówno Tobie, jak i Twojemu partnerowi. Możecie się nim podzielić na trzy sposoby:

 • Ty lub Twój partner możecie wykorzystać całą pulę urlopu rodzicielskiego, w całości lub w kilku częściach, najpóźniej do ukończenia przez Wasze dziecko 1. roku życia
 • Możecie także podzielić się urlopem, czyli rozbić go na 3 części, które następują bezpośrednio po sobie. Pamiętajcie jednak, że żadna z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni
 • Jeżeli chcecie zostać z dzieckiem obydwoje, możecie przebywać na urlopie rodzicielskim jednocześnie, co oznacza, że każde z Was wykorzystuje 13 tygodni urlopu rodzicielskiego

Nie zapomnijcie o dopełnieniu formalności. Pisemny wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. We wniosku musisz zawrzeć termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także zaznaczyć, czy chcesz skorzystać z urlopu w całości, czy też w części. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie, w którym zaznaczysz informację na temat tego, czy i kiedy Twój partner zamierza skorzystać z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia Twojego wniosku.

NA JAKI ZASIŁEK MOŻESZ LICZYĆ NA URLOPIE RODZICIELSKIM?

Bardzo ważne jest obliczenie dochodu, jaki Wasza rodzina będzie otrzymywała podczas urlopu rodzicielskiego. Przyjrzyjmy się dwóm możliwym wariantom:

 1. Jeżeli nie później niż 14 dni po porodzie zadeklarujesz, że bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a zaraz po nim z urlopu rodzicielskiego, wtedy przez łączny czas przebywania z dzieckiem (urlop macierzyński obowiązkowy, dodatkowy i urlop rodzicielski) otrzymasz zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia
 2. Jeżeli najpierw zdecydujesz się wykorzystać urlop macierzyński podstawowy i pobierać na nim zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia, a dopiero podczas trwania urlopu macierzyńskiego dodatkowego chcesz zadeklarować wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas przez 26 tygodni trwania urlopu rodzicielskiego otrzymasz 60% pensji

Co to oznacza? Jeżeli urlop w całości będziesz pobierać tylko ty (bez podziału z partnerem, o którym piszemy poniżej), to niezależnie od wybranej opcji, w rozliczeniu rocznym uzyskasz tę samą kwotę wynagrodzenia. Nie ma więc opcji, która mniej lub bardziej się opłaca. Na czym polega różnica? W pierwszym wariancie przez cały okres wypłacana jest kwota 80% wynagrodzenia, natomiast w drugim przez pierwsze miesiące 100%, a przez kolejne 60%.

Co w przypadku, gdy chcesz podzielić się urlopem ze swoim partnerem? Opisane powyżej proporcje procentowe nie zmieniają się i na ich podstawie wypłacona zostaje pensja rodzica, który aktualnie zajmuje się dzieckiem.

CO W SYTUACJI PRZERWANIA URLOPU RODZICIELSKIEGO?

W każdej chwili zarówno Ty, jak i Twój partner możecie zdecydować się na zrezygnowanie z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części. Rezygnacja w części oznacza powrót do pracy tylko na część etatu, na przykład ½ lub ¼. Aby zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, należy złożyć wniosek u pracodawcy w czasie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Jak to wygląda od strony finansowej? W przypadku rezygnacji z całości urlopu rodzicielskiego, wypłacane jest wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Dzieje się tak jednak tylko w sytuacji, gdy z urlopu rodzicielskiego i zasiłku za ten okres nie skorzysta Twój partner.

JEŻELI PROWADZISZ WŁASNĄ FIRMĘ:

Prowadzenie swojej firmy lub działalności gospodarczej daje Ci takie same prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jak w przypadku umowy o pracę. Poniżej tłumaczymy, jakie warunki należy spełnić, aby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego, wyjaśniamy jak wygląda urlop rodzicielski i wychowawczy oraz jak możesz się nim podzielić ze swoim partnerem.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Aby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego musisz opłacać dobrowolną składkę chorobową. Pamiętaj, że składka chorobowa to nie to samo, co obowiązkowa składka zdrowotna.

Jeśli opłacasz dobrowolną składkę chorobową, masz prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie przy trojgu dzieci, 35 przy czworgu i 37 przy pięciorgu dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Tak, jak u osób pracujących na postawie umowy o pracę, Twój zasiłek macierzyński może zostać przedłużony o okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu: o dodatkowe sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i osiem tygodni w przypadku dwojga lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

URLOP RODZICIELSKI

Urlop rodzicielski, tak samo jak urlop macierzyński, przysługuje Ci na takich zasadach, jak osobom zatrudnionym na etacie. Różni się jedynie nazewnictwem – w przypadku przedsiębiorców, nazywa się on zasiłkiem macierzyńskim. Reszta zasad pozostaje bez zmian. Oznacza to, że urlop rodzicielski trwa 26 tygodni, a wysokość zasiłku rodzicielskiego zależy od sposobu jego naliczania:

 • Jeżeli bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim chcesz skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a zaraz po nim z urlopu rodzicielskiego, wtedy przez łączny czas przebywania z otrzymasz zasiłek w wysokości 80% miesięcznych dochodów
 • Jeżeli najpierw zdecydujesz się wykorzystać urlop macierzyński podstawowy i pobierać na nim zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia, a dopiero później chcesz zadeklarować wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas przez 26 tygodni trwania urlopu rodzicielskiego otrzymasz 60% miesięcznych dochodów

Jaka będzie wysokość Twojego zasiłku? Zostanie ona obliczona na podstawie kwoty odpowiadającej Twoim średnim dochodom, jakie uzyskałaś przez okres ostatnich 12 miesięcy.

URLOP WYCHOWAWCZY

Jako kobieta prowadząca działalność gospodarczą, możesz również skorzystać z tak zwanego urlopu wychowawczego. Jest to odpowiednik urlopu wychowawczego, który przysługuje osobom zatrudnionym na etacie

JEŻELI TWÓJ PARTNER TEŻ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Ojcowie prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do urlopu ojcowskiego, jeżeli płacą składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Twój partner może także odciążyć Cię w opiece nad Waszym maluszkiem w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Oznacza to, że do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, ojciec dziecka może wziąć 14 dni urlopu dedykowanego wyłącznie ojcom. Jak będzie to wyglądało od strony finansowej? Twój partner będzie w tym czasie otrzymywał wynagrodzenie wypłacane na identycznych zasadach, co zasiłek macierzyński, czyli 100% średniego wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że Twój partner może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) tylko jeżeli urodziłaś dziecko w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, co oznacza, że nabyłaś prawa do uzyskiwania zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli zrezygnujesz z urlopu macierzyńskiego (a właściwie w Twoim przypadku – zasiłku macierzyńskiego), Twój partner prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do przejęcia pozostałej części urlopu, czyli 6 tygodni w podstawowym wymiarze urlopu, za który będzie mu przysługiwał zasiłek macierzyński.

Co z urlopem rodzicielskim? Twój partner ma w tym przypadku dokładnie takie prawa, jak ojciec dziecka, który jest zatrudniony na etacie. Jedynym warunkiem nabycia tych praw jest opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że Twój partner może wziąć cały urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni lub też jego część, jednak nie krótszą niż 8 tygodni. W tym okresie będzie otrzymywał „zasiłek macierzyński”, którego wysokość będzie obliczona na podstawie kwoty jego dochodów w trakcie ostatnich 12 miesięcy.

Czy ojciec dziecka może skorzystać również z urlopu wychowawczego? W tej sytuacji również występuje analogia z kobietą prowadzącą działalność gospodarczą. Twój partner może skorzystać z „urlopu wychowawczego” omówionego w sekcji powyżej. Skarb państwa będzie pokrywał za niego składki ubezpieczeniowe w trakcie korzystania z takiego urlopu.

REZYGNACJA Z POBIERANIA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

Po co najmniej 14 tygodniach od porodu masz prawo zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem, że Twój partner (który jest ubezpieczony) wykorzysta pozostałą jego część, czyli w tej sytuacji 6 tygodni.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy i nie zatrudniasz pracowników, to zgodnie z art. 14a Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Okres ten jednak nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez Twoje dziecko piątego roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, możesz zawiesić działalność na 6 lat, aby sprawować opiekę nad dzieckiem, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tym czasie budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenie społeczne.

JEŻELI JESTEŚ ZATRUDNIONA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO:

Zgodnie z przepisami prawa pracy, umowa na zastępstwo trwa dopóki istnieje potrzeba zastępowania danej osoby. Jeżeli zajdziesz w ciążę będąc zatrudniona na podstawie tego rodzaju umowy, nie wpływa to na przedłużenie umowy do dnia porodu. Poniżej rozwiewamy wszystkie Twoje wątpliwości:

 • Jeżeli urodzisz dziecko w czasie obowiązywania umowy na zastępstwo, wówczas przysługuje Ci zasiłek macierzyński
 • Jeżeli umowa na zastępstwo zostanie rozwiązana, wówczas nie możesz wziąć urlopu macierzyńskiego, a więc także pobierać zasiłku macierzyńskiego. Dzieje się tak, ponieważ w takiej sytuacji nie posiadasz już statusu pracownika. Jest jednak wyjątek od takiej sytuacji, jeżeli umowa z Tobą jest rozwiązana z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy, a Tobie jako matce nie zostało zapewnione inne zatrudnienie. Wówczas do momentu porodu przysługuje Ci zasiłek wypłacany przez ZUS, a po porodzie masz prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 JEŻELI JESTEŚ ZATRUDNIONA NA UMOWĘ-ZLECENIE:

Wszystko zależy od tego, czy opłacasz dobrowolny zasiłek chorobowy. Jeśli tak, masz takie same prawa, jak osoba pracująca na etacie. Oznacza to, że należy Ci się zasiłek macierzyński, wypłacany przez czas trwania:

 • urlopu macierzyńskiego
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (w przypadku dziecka adoptowanego)
 • urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński naliczany na podstawie kwoty Twoich zarobków osiąganych przez ostatnie 12 miesięcy.

JEŻELI JESTEŚ STUDENTKĄ:

W tym przypadku wszystko zależy od tego, czy podczas studiów byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, lub też prowadziłaś własną działalność gospodarczą.

Jeżeli w czasie, gdy zaszłaś w ciążę i urodziłaś dziecko, pracowałaś na podstawie umowy o pracę – przysługują Ci świadczenia przypisane do tego rodzaju umowy (szczegóły znajdziesz w sekcji Jeżeli jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę).

Jeżeli w tym czasie pracowałaś na podstawie umowy-zlecenie i opłacałaś dobrowolną składkę chorobową, jesteś uprawniona do świadczeń przypisanych temu rodzajowi umowy (szczegóły w sekcji Jeżeli jesteś zatrudniona na umowę-zlecenie)

Jeżeli w tym czasie prowadziłaś własną działalność gospodarczą, przejdź do sekcji Jeżeli prowadzisz własną firmę)

Jeżeli żadna z tych sytuacji nie odnosi się do Ciebie, niestety nie przysługuje Ci urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy ani zasiłek macierzyński. Z czego w takim razie możesz skorzystać?

 • Bezpłatnej opieki medycznej dla siebie i dziecka
 • Rocznego urlopu dziekańskiego, podczas którego możesz albo całkowicie zawiesić studiowanie, bądź też realizować wybrane zajęcia (pod warunkiem, że formalnie zaliczyłaś pierwszy rok studiów). Podczas urlopu dziekańskiego nadal możesz korzystać z legitymacji studenckiej, a więc przysługują Ci zniżki, m.in. na komunikację miejską. Uwaga: w związku z urlopem dziekańskim wszelka pomoc materialna od uczelni, z której korzystasz (a więc np. stypendium socjalne), zostaje zawieszona
 • Pełnego ubezpieczenia i dostępu do świadczeń refundowanych przez NFZ – jeżeli nie ukończyłaś 26. roku życia. Po ukończeniu 26. roku życia również masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia i świadczeń, jednak w tym celu musisz złożyć wniosek o zgłoszenie ubezpieczenia zdrowotnego przez Twoją uczelnię
 • Od 1 stycznia 2016 r. – z tzw. Nowego Becikowego (szczegóły w sekcji Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowym becikowym)

Pamiętaj, aby jak najszybciej poinformować uczelnię o swoim stanie i poprosić o pomoc związaną z indywidualnym tokiem nauki. Wszystkie wnioski i podania złóż na ręce dziekana i rektora.

JEŻELI NIE PRACUJESZ:

Aby móc korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, zarejestruj się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Dzięki ubezpieczeniu kwestie, jak prowadzenie ciąży, poród czy opieka lekarska nad nowo narodzonym dzieckiem nie będą spędzać Ci snu z powiek.

Co z zasiłkiem macierzyńskim? Wszystko zależy od Twojej sytuacji związanej z odbywaniem stażu, szkoleń, uczestnictwem w programach aktywizacji zawodowej, oraz od tego, czy nabyłaś prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Poniżej przedstawiamy 3 przykładowe sytuacje i tłumaczymy, co przysługuje Ci w każdej z nich:

 1. Jeśli pobierasz stypendium z urzędu pracy w związku z odbywaniem stażu i urodziłaś dziecko w jego trakcie, Twoje prawo do otrzymywania stypendium jest wydłużone do czasu, do kiedy obowiązywałby zgodnie z prawem zasiłek macierzyński. Pobierając stypendium nie jesteś objęta ubezpieczeniem chorobowym, a więc nie możesz pobierać zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka, a także skorzystać z urlopu wychowawczego.
 2. Jeżeli nie uczestniczysz w żadnym programie aktywizacji zawodowej (takim jak staż, szkolenie zawodowe itp.), na podstawie którego opłacana jest składka chorobowa, a także nie uzyskałaś prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wówczas niestety nie przysługuje Ci zasiłek macierzyński. Możesz jednak skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 3. Jeśli uzyskałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych i urodziłaś dziecko w trakcie trwania tego zasiłku bądź też do 1 miesiąca po jego zakończeniu, wówczas okres zasiłkowy jest wydłużony do czasu, jaki równa się okresowi pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga: od 1 stycznia 2016 r. możesz skorzystać także z tzw. Nowego Becikowego (szczegóły w sekcji „Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowym becikowym”).

WSZYSTKO, CO POWINNAŚ WIEDZIEĆ O NOWYM BECIKOWYM

31 marca 2015 roku rząd przyjął nowelizację ustawy wprowadzającą nowe świadczenie rodzicielskie – tzw. Nowe Becikowe. Projekt ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Nowe Becikowe skierowane jest do studentów, rolników, osób pracujących na tzw. umowach cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy-zlecenie), a także do osób bezrobotnych. Obejmuje więc te osoby, które do tej pory ze względu na formę zatrudnienia nie mogły skorzystać z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Nowe świadczenie rodzicielskie obejmuje kwotę w wysokości 1,000 zł miesięcznie, wypłacaną przez pierwszy rok życia dziecka w przypadku urodzenia jednego dziecka, a w przypadku urodzenia dwójki lub większej ilości dzieci przy jednym porodzie może zostać proporcjonalnie wydłużone do maksymalnie 71 tygodni. Świadczenie przysługuje również osobom, które adoptowały dziecko.

W przypadku Nowego Becikowego nie jest ważny status ubezpieczeniowy rodziców. Nowego świadczenia nie dostaną jednak osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego.

 

Tagi: , , , , ,

Twoje korzyści z rejestracji

 • Udział w Niebieskim Konkursie
 • Darmowe e-booki
 • Darmowe szkolenia online
 • Newsletter z poradami na 34 tygodnie ciąży i 12 miesięcy życia dziecka
 • Oferty i zniżki dopasowane do Ciebie
 • Wymiana doświadczeń na Forum
ZAREJESTRUJ SIĘ

Zobacz również

8 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuł nieaktualny!! teraz jest 20 macierzynskiego i 32 rodzicielskiego.ten dodatkowy wszedł w rodzicielski i nie składa się wniosku o dodatkowy tylko o rodzicielski lub od razu po urodzeniu prosi się o obydwa na jednym pismie (macierzynski i rodzicielski)

Konieczna aktualizacja artykułu…

Nic aktualnego, zmiany „wejdą w 2016″…, nowe becikowe nazwane jest kosiniakowym i nie ma nic wspólnego z osobami pracujacymi na umowe o prace, co jednak nie oznacza że taka osoba wcale nie dostanie becikowego, poza tym w prawo weszło wiele innych zmian

Przykro mi że piszecie coś co było aktualne dwa lata temu. Obecnie macierzyński trwa 20 tygodni a rodzicielski 32 (6 tygodni tzw dodatkowego macierzyńskiego zostało wyciągnięte do rodzicielskiego). Musicie zaktualizować dane.

Konieczna aktualizacja artykułu.

Musicie Państwo zaktualizować informacje zawarte w niniejszym artykule – obecnie matce przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego; natomiast w przypadku urlopu ojcowskiego, można go wykorzystać do 2 roku życia dziecka i można go rozbić na dwa osobne tygodnie.

Ja również nie widzę, żadnego artykułu…

Jakiej lektury? Bo ja tu nic nie widzę…

Forum

Forum

Imiona